Máy Test thông mạch cáp Mạng, điện thoại Rj45/ Rj11, sử dụng pin 9V.