Dây xoắn ruột gà

Tên sản phẩm: Dây (ống) xoắn

Ứng dụng: Dùng để xoắn bó dây điện cho gọn, tăng tính mỹ quan và độ an toàn cho hệ thống mạch điện.