1 hộp 100 sốtừ 0 đến 9,. Vòng đánh số dây mạng, điện thoại, đánh đủ các số thứ tự, chất liệu Silicon.· Sản phẩm giúp cho việc ghi nhớ dây mạng được tốt hơn, tránh được nhầm lẫn.· Vòng đánh số dây mạng, đánh dấu dây cáp mạng, vòng dây mạng.Giúp các kỹ thuật viên nhận biết các đầu dây mạng cách xa nhau vài chục mét, đường dây ngầm chạy trong nhà không phải vất vả tìm đầu dây.